Agility Collie & Sheltie Cup

 

Agility Collie & Sheltie Cup je určen zástupcům plemen dlouhosrstá kolie, krátkosrstá kolie a šeltie s průkazem původu:

 

Pořadatel:                  Klub chovatelů Collií a Sheltií
Podporující kluby:       Moravskoslezský klub chovatelů Collií a Sheltií
                                Sheltie Club CZ

Termín:                      18. 11. 2017

Místo:                       Brno, Jedovnická 7a  - Hala kynologů, GPS 49.2157831, 16.6772281

Rozhodčí:                  Jiřina Máčková (CZ)

Povrch:                      uměla tráva, krytá hala

Kapacita:                   75 týmů

Přihlašování:              https://kacr.info/competitions/2351, spuštěno 20.9. 2017

         Uzávěrka přihlášek 10. 11. 2017 nebo do naplnění kapacity.

Prezence:                  7:00 – 8:00 hod., předpokládaný začátek závodu 8:30 hod.

 

Kontaktní osoby:

Dagmar Laníková, lenny.l@post.cz, tel. 777 598 629 
Veronika Kučeriková, veronika.kucerikova@seznam.cz,  tel. 776 254 298

 

Web:

https://agility-collie-sheltie1.webnode.cz/uvod/

 

PROGRAM:

·       Jumping I (Jumping Teams)

·       Agility I

·       Jumping II  (Jumping Special ) -  bude složen pouze z tunelů a skoček.

·       Agility II – FINAL

Běhat se bude vždy v pořadí L, S, M.

STARTOVNÉ:

·       Členové KAČR 1. pes 500 Kč, další pes 450 Kč

·       Členové KCHCS, MSKCHCS, SC CZ 1. pes 430 Kč, další pes 380 Kč

·       Nečlenům KAČR se startovné navyšuje o 120 Kč za každého psa.

·       Zahraniční závodníci 1. pes 20 EUR, další pes 18 EUR 


Platba předem na účet 2600371883/2010 (FioBanka ) do data uzávěrky tj. 10. 11. 2017.

Rozhodující je datum přijetí platby příp. potvrzení o provedené platbě.

Variabilní symbol: 2017

Specifický symbol: 1811

Do zprávy uveďte ACSC a číslo VP. Pokud uplatňujete slevu, napište do zprávy také, pod který klub patříte (KCHCS, MSKCHCS).

BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPP, IBAN:CZ72 2010 0000 0026 0037 1883

 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV

Družstva budou maximálně 3 členná, přičemž se budou započítávat výsledky všech členů družstva z běhu Jumping I. Každý člen týmu dostane bodový příděl dle celkového umístění v běhu. 1. místo získává tolik bodů kolik je v kategorii závodníků daného plemene, další umístěný vždy o 1 bod méně než předchozí v pořadí, diskvalifikovanému týmu nebude přidělen žádný bod. Družstva se budou skládat z jedné velikostní kategorie (družstva large mohou být složena i z kombinace kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá, šeltie).

Složení družstev zapište do 11. 11. 2017 do odkazu zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OZOhvnB-OLPXE_RYp89kRm2CmAXuMfeL6nysZBGkyQw/edit?usp=sharing

 

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ

Do součtu se započítávají výsledky z běhu Jumping I+ Agility I+ Jumping II. Běhy se bodují dle pořadí v daném plemeni resp. kategorii, oceněny budou 3 nejlepší týmy každého plemene (u šeltií i dle velikostní kategorie). Bude otevřena i kategorie šeltie large – počet vyhodnocených bude stanoven po uzávěrce na základě počtu přihlášených závodníků této kategorie.  První v pořadí získává tolik bodů, kolik je v kategorii závodníků v daném plemeni, další v pořadí vždy o 1 bod méně než předchozí umístěný.

(Př. Small šeltie – obsazení šeltií dané kategorie v závodu je 25 týmů => 1. místo = 25 bodů, 2. místo 24 bodů.,…)

V případě bodové shody v součtu rozhoduje o umístění lepší výsledek běhu Agility I.

 

SOUTĚŽ VETERÁNŮ

Veteráni se budou vyhodnocovat dohromady kolie krátkosrsté, kolie dlouhosrsté a šeltie bez ohledu na rasu a velikostní kategorii (v případě početného obsazeníje možno vyhodnotit i dle plemen). Do součtu se započítávají výsledky z běhu Jumping I + Agility I + Jumping II. Sčítat se budou klasicky trestné body z jednotlivých běhů. V závislosti na počtu přihlášených veteránů bude oceněn 1 nebo 3 nejlepší soutěžící. V případě bodové shody rozhoduje výsledek běhu Agility I.

 

FINÁLE – ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

Ve finálovém běhu Agility II se poběží o titul Absolutní vítěz a zisk putovního poháru. Putovní pohár získá nejlépe umístěná small šeltie, medium šeltie, nejlepší kolie (bez ohledu na délku srsti). Zda budou o titul Absolutní vítěz soutěžit i šeltie kategorie large, bude stanoveno po uzávěrce na základě počtu soutěžících v této kategorii.

 

Postupový klíč do finálového běhu AGILITY II - FINAL

- Kvalifikovat se lze z běhů Jumping I, Agility I, Jumping II. Počet kvalifikačních míst bude
  stanoven po uzávěrce.

- Kvalifikaci získávají dále umístění SOUČTŮ.

- Místa se budou v případě obsazení již kvalifikovaného týmu posouvat.  Podrobněji bude  
  stanoveno po uzávěrce nebo naplnění kapacity závodu.

 

Počet kvalifikačních míst:

*Šeltie velikosti Large získá kvalifikaci do finále, zaběhne-li alespoň 1 z běhů s 0.00 trestnými body. Ve finále se pak hodnotí společně s šeltiemi Medium s tím, že překážky budou samozřejmě zvednuty na standartní velikost L.

** Kvalifikační místa se v případě již kvalifikovaného týmu přesouvají na dalšího v pořadí.

 

Pokyny:

 !!! Startujícím, obutých do kopaček s vysokými nebo středními špunty nebude umožněn start. Povolena je čistá obuv, vhodná pro sálové sporty (tenisky, Salomon speedcross, Inov 8, turfy- kopačky na umělou, nebo zmrzlou trávu, apod.). Důsledné dodržování čistoty v hale i mimo ni!!!

 • V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi a udržovat čistotu.
 • Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při prezenci oznámit pořadateli a startovat ze své podložky.
 • Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa.
 • V hale je zakázáno kouřit.
 • Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů.
 • Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.
 • Akce bude probíhat v souladu s platným zněním zákona na ochranu zvířat.
 • Parkování podél pravé strany silnice, malé parkoviště u haly a druhou branou  před klubovnou.( řadit kolem plotu v případě potřeby druhá řada).
 • V případě špatného počasí vstup na umělou trávu v suché čisté obuvi.
 • Kenely,  klece  a kočárky pouze na modré zóně!!! (Na zelenou trávu pouze kenely bez koleček)
 • Jezírko, vstup pouze pro psy, hlavním vstupem po štěrku. Zákaz házení klackú pro aportování. Pouze hračky, které plavou. Po celém obvodu je jezírka zákaz  chození dětí po kamenech.! Nebezpečí úrazu, zodpovídají rodiče!!!
 • Venčení psů po úvoze nad jezírkem, podél plotu. Jinak podél silnice k lomu.
 • Zákaz vstupu       na spodní plochu areálu IPO.,
 • WC = TOI TOI a venkovní WC u srubové klubovny,
 • Občerstvení u vchodu do haly, tousty, chlebíčky, uzeniny, veškeré pití alko i nealko, káva, čaj.
 • V hale a na prostranství není pitná voda (pouze Rosana automat).
 • Vzhledem k období řádícího psincového kašle, prosíme účastníky, aby dodržovali základní preventivní opatření, tzn. nenechávejte své psy pít vodu z cizích misek a snažte se bránit očuchávání a olizování psů navzájem – nejlépe nechat psíky v době, kdy nezávodí v kenelkách. Víme že a malém prostoru se blízkému kontaktu zabraňuje těžko, ale do jisté míry se dá kontakt, alespoň omezit.

Všeobecné podmínky účasti:      

Všichni psi, kteří se chtějí závodu zúčastnit, musí být klinicky zdraví.  Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata.  Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Psi být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů (viz veterinární zákon). Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit