Agility Collie & Sheltie Cup

 

Agility Collie & Sheltie Cup je určen zástupcům plemen dlouhosrstá kolie, krátkosrstá kolie a šeltie s průkazem původu:

 

Pořadatel:                  Klub chovatelů Collií a Sheltií
Podporující kluby:       Moravskoslezský klub chovatelů Collií a Sheltií
                                 Sheltie Club CZ
                               

Termín:                      17. 11. 2018

Místo:                       Brno, Jedovnická 7a  - Hala kynologů, GPS 49.2157831, 16.6772281

Rozhodčí:                  Eva Svobodová (CZ)

Povrch:                      uměla tráva, krytá hala

Kapacita:                   70 týmů (nezapočítavají se účastníci hry)

Přihlašování:              https://kacr.info/competitions/2754, spuštěno 24.9. 2018

         Uzávěrka přihlášek 9. 11. 2018 nebo do naplnění kapacity.

Prezence:                  7:00 – 8:00 hod., předpokládaný začátek závodu 8:30 hod.

 

Kontaktní osoby za pořadatelský tým:

  Veronika Kučeriková, veronika.kucerikova@seznam.cz,  tel. 776 254 298

Dagmar Laníková, lenny.l@post.cz, tel. 777 598 629

 

Web:

https://agility-collie-sheltie1.webnode.cz/uvod/

 

PROGRAM:

·       Jumping I (Jumping Teams)

·       Agility I

·       Hry: Hvězdy minulosti, Hvědzy budoucnosti - budou složeny z tunelů a skoček bez latěk (jen bočnice)

·       Jumping II  (Jumping Special ) -  bude složen pouze z tunelů a skoček.

·       Agility FINAL

 

STARTOVNÉ:

·       Členové KAČR 1. pes 500 Kč, další pes 450 Kč

·       Členové KCHCS, MSKCHCS, SC CZ 1. pes 450 Kč, další pes 400 Kč

·       Hra: 160 Kč, 7 EUR

·       Nečlenům KAČR se startovné navyšuje o 120 Kč za každého psa.

·       Zahraniční závodníci 1. pes 23 EUR, další pes 20 EUR 


Platba předem na účet 2600371883/2010 (FioBanka ) do data uzávěrky tj. 9. 11. 2018.

Rozhodující je datum přijetí platby příp. potvrzení o provedené platbě.

Variabilní symbol: 2018

Specifický symbol: 1711

Do zprávy uveďte ACSC a číslo VP. Pokud uplatňujete slevu, napište do zprávy také, pod který klub patříte (KCHCS, MSKCHCS, SC CZ).

BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPP, IBAN:CZ72 2010 0000 0026 0037 1883

 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV

Družstva budou maximálně 3 členná, přičemž se budou započítávat výsledky všech členů družstva z běhu Jumping I. Každý člen týmu dostane bodový příděl dle celkového umístění v běhu. 1. místo získává tolik bodů kolik je v kategorii závodníků daného plemene, další umístěný vždy o 1 bod méně než předchozí v pořadí, diskvalifikovanému týmu nebude přidělen žádný bod. Družstva se budou skládat z jedné velikostní kategorie (družstva large mohou být složena i z kombinace kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá, šeltie).

Složení družstev zapište do 9. 11. 2018 do odkazu zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OZOhvnB-OLPXE_RYp89kRm2CmAXuMfeL6nysZBGkyQw/edit?usp=sharing

 

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ

Do součtu se započítávají výsledky z běhu Jumping I+ Agility I+ Jumping II. Běhy se bodují dle pořadí v dané velikostní kategorii, oceněny budou 3 nejlepší týmy každé velikostní kategorie. Kolie krátkosrsté, dlouhosrsté a šeltie large se budou vyhodnocovat dohromady v jednotlivých bězích. V součtu se budou dohromady vyhlašovat KK a DK.  Speciální cenou bude odměněna nejlepší KK a DK v součtu. Bude otevřena i kategorie šeltie large – počet vyhodnocených bude stanoven po uzávěrce na základě počtu přihlášených závodníků této kategorie. 

První v pořadí daného běhu získává tolik bodů, kolik je v kategorii závodníků v daném plemeni , další v pořadí vždy o 1 bod méně než předchozí umístěný. Změní-li se počet závodníků během závodu, bude maximální počet bodů za běh stejný jako u prvního běhu tedy Jumpingu I.

(Př. Small šeltie – obsazení šeltií dané kategorie v závodu je 25 týmů => 1. místo = 25 bodů, 2. místo 24 bodů.,…)

V případě bodové shody v součtu rozhoduje o umístění lepší výsledek běhu Agility I.

 

HRA: Hvězdy minulosti

Trať bude složena pouze z tunelů a skokových překážek resp. bočnic bez latěk. Běhu se mohou účastnit ve velikost L psi nad 8 let věku a v kategorii S a M psi nad 9 let věku. Mohou se účastnit pouze psi, kteří mají složeno A2. Hlásí se přes KAČR jako veteráni. Do poznámky napíší Hvězdy minulosti.

 

HRA: Hvězdy budoucnosti

Trať bude složena pouze z tunelů a skokových překážek resp. bočnic bez latěk. Běhu se mohou účastnit psi starší 18 měsíců, kteří mají výkonnostní průkaz a kteří nemají složenu zkoušku A1.Hlásí se přes KAČR jako veteráni. Do poznámky napíší Hvězdy budoucnosti.

 

Rozdělení kategorií:

Hvězdy budoucnosti – šeltie bez rozdílu velikosti
Hvězdy minulosti – šeltie bez rozdílu velikosti

Hvězdy minulosti – DK a KK dohromady

Hvězdy budoucnosti - DK a KK dohromady

 

Pravidla posuzování her

Na trati složené pouze z tunelů a skokových překážek bez latěk se budou udělovat penalizace 5 tr. bodů v případech, kdy pes překoná překážku ve špatném pořadí, kdy nastane situace, která se posuzuje ve standartních bězích jako odmítnutí, za nepřiměřený dotek psovoda se psem či s překážkou.

Diskvalifikace týmu nastane v případě, kdy tým překoná překážku ve špatném pořadí a neopraví ji; při útěku psa z parkuru; při nevhodném chování psovoda ke psu či rozhodčímu.

Pro udělení pořadí bude rozhodující počet trestných bodů a čas překonání tratě.

Při běhu nejsou povoleny pamlsky, hračky ani jiné motivační pomůcky.

 

FINÁLE – ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

Ve finálovém běhu Agility FINAL se poběží o titul Absolutní vítěz a zisk putovního poháru. Putovní pohár získá nejlépe umístěná small šeltie, medium (large) šeltie, nejlepší kolie (bez ohledu na délku srsti).

 

Postupový klíč do finálového běhu AGILITY  FINAL

- Kvalifikovat se lze z běhů Jumping I, Agility I, Jumping II. Počet kvalifikačních míst bude
  stanoven po uzávěrce.

- Kvalifikaci získávají dále umístění SOUČTŮ.

- Šeltie velikosti large získá kvalifikaci z jednotlivých běhů kategorie large, bude-li na postupových místech. Ve finále se pak hodnotí společně s šeltiemi
  medium s tím, že překážky budou samozřejmě zvednuty na standartní velikost L.

- Místa se budou v případě obsazení již kvalifikovaného týmu posouvat.  Podrobněji bude  
  stanoveno po uzávěrce nebo naplnění kapacity závodu.

 

Počet kvalifikačních míst:

Šeltie small: Jumping I - 3 místa, Agility - 3 místa, Jumping II - 2 místa, Součet - 2 místa. Celkem 10 míst

Šeltie medium: Jumping I - 4 místa, Agility - 4 místa, Jumping II - 3 místa, Součet - 3 místa. Celkem 14 míst

Kolie (šeltie) large: Jumping I - 2 místa, Agility - 2 místa, Jumping II - 1 místo, Součet (jen kolie) - 1 místo . Celkem 6 míst

 

Pokyny:

 !!! Startujícím, obutých do kopaček s vysokými nebo středními špunty nebude umožněn start. Povolena je čistá obuv, vhodná pro sálové sporty (tenisky, Salomon speedcross, Inov 8, turfy- kopačky na umělou, nebo zmrzlou trávu, apod.). Důsledné dodržování čistoty v hale i mimo ni!!!

 • V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi a udržovat čistotu.
 • Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při prezenci oznámit pořadateli a startovat ze své podložky.
 • Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa.
 • V hale je zakázáno kouřit.
 • Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů.
 • Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.
 • Akce bude probíhat v souladu s platným zněním zákona na ochranu zvířat.
 • Parkování podél pravé strany silnice, malé parkoviště u haly a druhou branou  před klubovnou.( řadit kolem plotu v případě potřeby druhá řada).
 • V případě špatného počasí vstup na umělou trávu v suché čisté obuvi.
 • Kenely,  klece  a kočárky pouze na modré zóně!!! (Na zelenou trávu pouze kenely bez koleček)
 • Jezírko, vstup pouze pro psy, hlavním vstupem po štěrku. Zákaz házení klackú pro aportování. Pouze hračky, které plavou. Po celém obvodu je jezírka zákaz  chození dětí po kamenech.! Nebezpečí úrazu, zodpovídají rodiče!!!
 • Venčení psů po úvoze nad jezírkem, podél plotu. Jinak podél silnice k lomu.
 • Zákaz vstupu       na spodní plochu areálu IPO.,
 • WC = TOI TOI a venkovní WC u srubové klubovny,
 • Občerstvení u vchodu do haly, tousty, chlebíčky, uzeniny, veškeré pití alko i nealko, káva, čaj.
 • V hale a na prostranství není pitná voda (pouze Rosana automat).
 • Vzhledem k období řádícího psincového kašle, prosíme účastníky, aby dodržovali základní preventivní opatření, tzn. nenechávejte své psy pít vodu z cizích misek a snažte se bránit očuchávání a olizování psů navzájem – nejlépe nechat psíky v době, kdy nezávodí v kenelkách. Víme že a malém prostoru se blízkému kontaktu zabraňuje těžko, ale do jisté míry se dá kontakt, alespoň omezit.

Všeobecné podmínky účasti:      

Všichni psi, kteří se chtějí závodu zúčastnit, musí být klinicky zdraví.  Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata.  Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Psi být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů (viz veterinární zákon). Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit